post-war & contemporary art gallery

post-war &
contemporary art gallery

The History of the CoBrA Art Movement

De Zutter Art gallery - Corneille - Untitled

The C𝐨B𝐫A movement is seen as a collective of rebellious iconoclasts who completely disrupted the art world in post-war Europe, rebelling against the rules of surrealism and abstract art. The movement was founded in 1948 in Paris by artists from Denmark, Belgium, and the Netherlands. However, three years later, the movement came to an end, and each of them continued on their own individual paths. Would you like to learn more about the history of this revolutionary avant-garde movement? Discover the whole story in this article.

De geschiedenis van de CoBrA kunstbeweging

De Zutter Art gallery - Corneille - Untitled

De C𝐨B𝐫A-beweging wordt gezien als een collectief van rebelse beeldbrekers die de kunstwereld volledig ontregelden in het naoorlogse Europa, waarbij ze in opstand kwamen tegen de regels van het surrealisme en abstracte kunst. De beweging werd in 1948 in Parijs opgericht door kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland. Echter, drie jaar later kwam er een einde aan de beweging en gingen ze elk hun eigen individuele pad op. Wil je meer weten over de geschiedenis van deze revolutionaire avant-garde beweging? Ontdek het hele verhaal in ons nieuwste artikel.

post-war & contemporary art gallery

Subscribe to our newsletter